Αρνητικά κινήθηκαν οι ξένες αγορές σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική Πηγή