Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Σε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων λήξεως 18 Ιουνίου 2032, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με κουπόνι 1,75% προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1,934 δις ευρώ (υπερκάλυψη 3 φορές) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022. Η κίνηση έγινε προκειμένου να ενισχυθεί η άμεση ρευστότητα και ταυτόχρονα να αναδιαμορφωθεί ο ορίζοντας ωρίμανσης του ελληνικού χρέους. Στελέχη της τραπεζικής και χρηματιστηριακής αγοράς θεωρούν ότι ουσιαστικά με τη δημοπρασία θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση στο να συνεχίσει μία πολιτική στήριξης εισοδημάτων χωρίς να διευρυνθούν τα ελλείμματα και να αυξηθεί το δημόσιο χρέος.  

Πηγή