Διάκριση λογιστή και βοηθού λογιστή – Υπολογισμός προϋπηρεσίας των βοηθών λογιστών Πηγή