Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Ισχυρά κίνητρα προς τους φορολογούμενους σχεδιάζει να παράσχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις συναλλαγές τους με συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών στις οποίες καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. 

Οι πληρωμές σε 18 συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, εφόσον πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω e-banking ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, θα εκπίπτουν σε ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα και μέχρι ποσού 5.000 ευρώ. Με την έκπτωση αυτή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος έως και 2.200 ευρώ κάθε χρόνο. 
Επιπλέον, τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις εφόσον πληρώνονται με ηλεκτρονικά μέσα θα υπολογίζονται εις διπλούν, κατά την εφαρμογή του ήδη ισχύοντος μέτρου που προβλέπει την κάλυψη του 30% του ετησίου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Όπως αποκαλύπτεται από τα αναλυτικά κείμενα των μεταρρυθμίσεων που περιελήφθησαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα στο διαδίκτυο από το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση συμφώνησαν να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι:
1) Θα αφαιρείται (θα εκπίπτει) από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που πραγματοποιεί κάθε χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες παρεχόμενες από συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή. 
Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.
Οι κατηγορίες επαγγελματιών για τους οποίους θα ισχύει το κίνητρο αυτό είναι:
α) Δικηγόροι.
β) Αρχιτέκτονες.
γ) Ιδιωτικοί ερευνητές.
δ) Εργολάβοι κηδειών και καύσης νεκρών.
ε) Εργολάβοι κλιματισμού, θέρμανσης και υδραυλικών.
στ) Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστικές.
ζ) Ξυλουργοί.
η) Εργολάβοι καθαρισμού και συντήρησης κτηρίων.
θ) Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.
ι) Επαγγελματίες εκμίσθωσης πολυτελών αυτοκινήτων (λιμουζινών).
ια) Ταξιτζήδες.
ιβ) Εργολάβοι μεταλλικών. κατασκευών-αλουμινάδες (κατασκευαστές στέγης, μεταλλικών πλαισίων και τεμαχίων λαμαρίνας).
ιγ) Ράφτες, μοδίστρες, επιδιορθωτές ρούχων και άλλων υφασμάτων.
ιδ) Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων αναψυχής (αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
ιε) Ψυκτικοί, επισκευαστές αιρκοντίσιον, ψυγείων και άλλων εγκαταστάσεων ψύξης.
ιστ) Επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
ιζ) Φωτογράφοι.
ιη) Εργολάβοι σκυροδέματος.

Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο:
* έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ
* έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
* έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
* έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
* ως 2.000 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.
2) Ειδικά τα έξοδα που πραγματοποιεί ετησίως κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Π.χ. μια δαπάνη ύψους 50 ευρώ για πληρωμή αμοιβής σε ιατρό, λόγω επίσκεψης στο ιατρείο του, εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως δαπάνη 100 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες. 

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται στο σχετικό κείμενο: «Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φοροδιαφυγή μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Δεδομένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν μπορούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από την πραγματική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκόπιμο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να μειωθεί η φοροδιαφυγή των ιατρών. 

Λόγω του υψηλότερου όγκου συναλλαγών σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με τους τομείς που περιλαμβάνονται στο μέτρο της προηγούμενης παραγράφου 1, προτείνεται (σ.σ.: οι συναλλαγές αυτές) να συμπεριληφθούν στο μέτρο κατωφλίου 30% (σ.σ.: στο ήδη ισχύον μέτρο που προβλέπει κάλυψη του 30% του ετησίου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών), προκειμένου να περιοριστεί το δυνητικό κόστος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μόνο το ποσοστό εκείνων που δεν φτάνουν ήδη το όριο (δηλαδή 20%) μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το μέτρο».

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές που θα υπολογίζονται στο διπλάσιο θα αφορούν, ειδικότερα, έξοδα για παροχή υπηρεσιών από:
α) ιατρούς
β) οδοντιάτρους
γ) ορθοδοντικούς
δ) κτηνιάτρους
ε) διαγνωστικά κέντρα (εξετάσεις και λοιπές διαδικασίες διάγνωσης).

Πέραν της θέσπισης πρόσθετου κινήτρου για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ενίσχυσης του ήδη υφιστάμενου κινήτρου πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών στο φορολογικό κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» έχει περιληφθεί και μια εξαιρετικά φιλόδοξη μεταρρύθμιση που αφορά την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Στο αναλυτικό κείμενο που περιγράφει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος και περιουσίας, του ΦΠΑ, του φόρου χαρτοσήμου, των φορολογικών διαδικασιών, της είσπραξης εσόδων και των τελωνειακών διατάξεων και διαδικασιών θα οδηγήσει στην απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τους κύριους κώδικες φορολογίας και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, οι οποίοι, για λόγους συμβατότητας και προσαρμογής στις πρόσφατες εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς, υπέστησαν σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια των ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κωδικοποίηση νοείται, όχι ως απλή ενοποίηση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων, αλλά ως απλοποίηση και προσβασιμότητα της νομοθεσίας, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας έναντι των φορολογουμένων, της ασφάλειας δικαίου και της διευκόλυνσης της φορολογικής συμμόρφωσης. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να καταστούν οι κανόνες για κάθε στάδιο των φορολογικών διαδικασιών, τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, απλοί, σαφείς και συνοπτικοί, καθώς και προσιτοί σε όλους τους φορολογούμενους. Η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν εμπόδιο για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Το περιεχόμενο που φθάνει στους φορολογούμενους πρέπει να βελτιστοποιηθεί όσον αφορά την πληρότητα, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαθεσιμότητα. Είναι απαραίτητο να παρέχεται δωρεάν, έγκυρη, κατανοητή και ενημερωμένη τεκμηρίωση, που επιτρέπει στους φορολογούμενους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα, υπάρχει άμεση ανάγκη απλούστευσης, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος.

Αντιμετώπιση προκλήσεων: Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των φορολογικών διατάξεων βασανίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο τους φορολογούμενους όσο και τη δημόσια διοίκηση. Η αφθονία των νόμων και των κανονισμών, αφενός, και οι συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών διατάξεων, αφετέρου, οδηγούν σε αλληλεπικάλυψη και αντιφάσεις, δυσκολίες στην ερμηνεία και εφαρμογή και, συνεπώς, νομική αβεβαιότητα που επηρεάζει το δικαστικό σύστημα. Έτσι, αυξάνεται το διοικητικό βάρος για τους έντιμους φορολογούμενους, τους πολίτες και τις εταιρείες, αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις, ιδίως για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόσβαση σε επίσημες και ακριβείς πληροφορίες, γεγονός που οδηγεί σε ποικιλία απαντήσεων, πολλαπλασιασμό επαφών και συνεπώς χρονοβόρα υπηρεσία για τους φορολογούμενους και το προσωπικό της ΑΑΔΕ. 

Στόχοι: Το πλαίσιο που θα δημιουργηθεί για τους φορολογούμενους και τη δημόσια διοίκηση θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος συμμόρφωσης για τους φορολογούμενους και, ταυτόχρονα, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. 

Εκτέλεση: Οι δράσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μακροχρόνια προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω θα είναι οι εξής:
1. Η κωδικοποίηση και ενοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας στους τομείς της φορολογίας εισοδήματος και περιουσίας, του ΦΠΑ, του χαρτοσήμου, των φορολογικών διαδικασιών, της είσπραξης φορολογικών εσόδων και των τελωνειακών διατάξεων και διαδικασιών.
2. Η ενοποίηση του παράγωγου φορολογικού δικαίουσχετικά με τη φορολογική διοίκηση και τους φορολογούμενους, παρέχοντας συμβουλές και οδηγίες.
3. Η απλοποίηση κανόνων και διαδικασιών, προκειμένου να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και να εξασφαλιστεί φορολογική βεβαιότητα.
4. Η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών για την παροχή φορολογικών πληροφοριών σε δομημένη και εναρμονισμένη μορφή, με δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο.
5. Η ηλεκτρονική δημοσίευση των διαφόρων τύπων εγγράφων, προκειμένου να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στους φορολογούμενους, τους φορολογικούς συμβούλους / εμπειρογνώμονες, καθώς και στους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης και τους ελεγκτές.
6. Θα ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις κωδικοποίησης, ιδίως για τον κώδικα ΦΠΑ, τον κώδικα φόρου εισοδήματος και τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών».

Πηγή