Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

Αναμένεται

Δημιουργία και λειτουργία, από το Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 2 έτη.

Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

Περίοδος υποβολής

από 19/4/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 62.400

Σχετικά αρχεία

Πηγή