Νέα παράταση έως το τέλος Ιουνίου δίνεται στους δήμους για να προχωρήσουν στην εκκαθάριση των δηλώσεων αλλά και τον υπολογισμό των φόρων, τελών και εισφορών σε όσους «αποκάλυψαν» τα αδήλωτα τετραγωνικά. Υπενθυμίζεται ότι ήδη είχε δοθεί παράταση στην προθεσμία εκκαθάρισης των δεδομένων από τους ΟΤΑ έως και σήμερα, 31 Μαρτίου. Ωστόσο με ρύθμιση η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες τα ξημερώματα στη Βουλή, δίνεται νέα προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου.

Στους δήμους βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επεξεργασίας και εκκαθάρισης των δηλώσεων που είχαν γίνει στους ΟΤΑ στο πλαίσιο ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων τετραγωνικών.

Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των στοιχείων, τα δεδομένα θα αποσταλούν στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να γίνει η αναπροσαρμογή των χρεώσεων σε δημοτικούς φόρους και τέλη στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εκατομμυρίων δημοτών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση.

Όπως προβλέπεται, τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών που θα προκύψουν, θα εξοφληθούν, απαλλαγμένα πλήρως από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης, με εξαίρεση την τελευταία, ανέρχεται στα 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και στα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Επισημαίνεται ότι τα ειδοποιητήρια αφορούν όσους εντάχθηκαν στην παλιά ρύθμιση  για τα αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους – πενταετείς, δεκαετείς ή εικοσαετείς – πριν από το 2020. Επίσης, διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση θα έχουν πιθανότατα τη δυνατότητα να ενταχθούν σε νέα από το Φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά  θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν – εκ νέου-  τυχόν αδήλωτα τετραγωνικά με επιβολή μικρότερων προσαυξήσεων επί των οφειλών με όριο το 50% αντί το 100% και 200% που ισχύει σήμερα. Μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχει αποδεχθεί την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την επαναλειτουργία της πλατφόρμας για δηλώσεις αδήλωτων επιφανειών.

Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η εκκαθάριση όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων επιφανειών ακινήτων που υποβλήθηκαν στους δήμους στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης ρύθμισης.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν δηλώσεις αποκαλύπτοντας τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, θα καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένα κατά :

* 20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

* 25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή,

* 30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτή,

* 35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτή,

* 40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτή,

* 45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτή,

* 50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ραλλού Αλεξοπούλου

Πηγή