30 Αύγουστος 2021

Αθλητικά σωματεία: Μέχρι 30.09 οι εγγραφές στο ηλεκτρονικό μητρώο για το 2021
Με την απόφαση 398989/2021 με την οποία τροποποιείται η 168038/2021, καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) νέων ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.
 
Μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/9/2021 σημαίνει και αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.

Δείτε την 398989/23.08.2021 και την 168038/15-4-2021 από το αρχείο του κόμβου

Πηγή