Αυξάνονται τα λειτουργικά κέρδη των τραπεζών από τις διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων Πηγή