Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου

Αναμένεται

Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης σε δύο πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου. Με την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στις πόλεις αυτές, θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για τις οικιακές τους ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται

Hellenic Natural Gas Distribution Εταιρεία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου Μονοπρόσωπη ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2021 έως 31/3/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 8.324.360

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ

801 11 36300, 210 7450800-1

Φαξ

210 7473666

Νικολέτα Αναστασοπούλου

213 1503646

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή