Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης

Αναμένεται Η χάραξη του δικτύου πραγματοποιείται με τρόπο τέτοιο, ώστε αφενός να καλύψει χωροταξικά την περιοχή του Τομέα Λειτουργίας και αφετέρου να διέλθει η χάραξη μπροστά από τους μεγάλους Εμπορικούς Καταναλωτές για την άμεση τροφοδότησή τους. Το συνολικό μήκος του δικτύου αγωγών χαμηλής πίεσης ανέρχεται σε 39.635 μέτρα. Με την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην πόλη της Μεγαλόπολης, θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης, αλλά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αστικό ιστό αυτής, να χρησιμοποιήσουν το Φυσικό Αέριο για τις οικιακές και επαγγελματικές τους ανάγκες, αντίστοιχα. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με το Φυσικό Αέριο και αρκετά Δημόσια και Δημοτικά Κτίρια, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο και τις δικές τους αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι με την χρήση του Φυσικού Αερίου θα δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς) να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ενεργειακό προϊόν που είναι σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον, οικονομικότερο σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά σε αυτό καύσιμα και με μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά ειδικά σε ό,τι αφορά στην πόλη της Μεγαλόπολης με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, εξαιτίας -μεταξύ άλλων- και των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν.

Σε ποιους απευθύνεται

HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2021 έως 26/2/2021 (και ώρα 14:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 3.600.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27

Τηλ

801 11 36300

Φαξ

210 7473666

Νικολέττα Αναστασοπούλου

2131503646

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή