Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)

Δέσμη ενεργειών για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης, μέσα από εξεταστική διαδικασία, των Συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό την ένταξή τους στο αντίστοιχο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Περίοδος υποβολής

από 5/4/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 250.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή