Λόγω της εγκατάστασης νέων πιστοποιητικών για τις διευθύνσεις: https://www1.gsis.gr  και https://login.gsis.gr, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που γίνονται κλήσεις από υπηρεσίες/servers/ειδικό λογισμικό που απαιτείται να έχει εγκατασταθεί ρητά/manually/ με ιδιαίτερο τρόπο το πιστοποιητικό (ως αποθηκευμένο αρχείο), θα πρέπει να φροντίσετε για την εγκατάσταση του νέου πιστοποιητικού.
 
Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που ξεκινάνε με https://www1.gsis.gr μέσω των browser (firefox, chrome, explorer, opera, edge, safari κλπ) δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, ο browser θα κατεβάσει μόνος του και θα χρησιμοποιεί το νέο πιστοποιητικό.  

Πηγή