1 Ιούνιος 2021

Αναστολές Ιουνίου - Προσθήκη των ΚΑΔ φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, και εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών

© Taxheaven – H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας – Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπάγονται στους κατωτέρω ΚΑΔ:
85.59.11.02, υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών,
85.59.13.03, υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης,
εντάσσονται στον πίνακα του παραρτήματος Γ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/6/2021 έως 30/6/2021)» της από 31/5/2021 ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ως πληττόμενες επιχειρήσεις από 1/6/2021.

Πηγή