Σε 914.706 άτομα ανήλθε τον Ιούνιο του 2022 το σύνολο των εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αναζήτησαν εργασία. Από αυτά 515.202 (ποσοστό 56,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 399.504 (43,68%) για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 306.957 (33,56%) και οι γυναίκες σε 607.749 (66,44%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 6.941 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 2.582 (37,20%) και οι γυναίκες σε 4.359 (62,80%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Ιούνιο 2022 (ο αριθμός των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 104.966 άτομα, από τα οποία οι 92.960 (88,56%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 12.006 (11,44%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε  45.153 (43,02%)  και οι γυναίκες σε 59.813 (56,98%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 88.917 (ποσοστό 84,71%) είναι κοινοί, 2.230 (2,12%) είναι οικοδόμοι, 12.006 (11,44%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.218 (1,16%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 549 (0,52%) είναι εκπαιδευτικοί και 46 (0,04%) είναι λοιποί.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.dypa.gov.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

Πηγή