Επιμέλεια:
Κουλογιάννης Κωνσταντίνος

Καλημέρα σε όλους.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το “σχόλιο της Δευτέρας” θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι’ αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.
 
Εάν λείψατε την προηγούμενη περίοδο δείτε :


➾Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 25-07-2022 έως 31-07-2022

➾Αντί σχολίου – Ανασκόπηση εβδομάδας 01-08 έως 07-08-2022

Σημαντικά θέματα εβδομάδος


Νέος «Τειρεσίας» και πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων – Σε αξιολόγηση οι οφειλέτες του Δημοσίου

Δήλωση Δ212 ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – Διευκρινίσεις για συμπλήρωση και υποβολή

 • Η εγκύκλιος περιέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των Ελλήνων υποκειμένων, τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 € που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14α του Κώδικα ΦΠΑ, τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Δ212, τη διαδικασία ανάκλησης της επιλογής φορολόγησης, τις εφαρμοζόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, και λοιπά θέματα.
  Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές που ισχύουν από 1.7.2021 στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι B2C (Business to Customer) συναλλαγές διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών και ΤΒΕ υπηρεσιών φορολογούνται υποχρεωτικά στο κράτος μέλος κατανάλωσης εάν ξεπερνούν το «κατώφλι» των 10.000 Ευρώ.

  Επομένως, οι υποκείμενοι ξεπερνώντας το παραπάνω κατώφλι, είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν τον ΦΠΑ του κράτους μέλος κατανάλωσης και προκειμένου να αποδίδουν αυτόν τον φόρο, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφούν στην Ελλάδα στο ενωσιακό καθεστώς (OSS – One Stop Shop) του αρ. 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’248), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Α.1212/2021 (Β’4243) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την κατά περίπτωση εθνική διαδικασία.

  Το όριο των 10.000 Ευρώ υπολογίζεται ετησίως, αφορά όλες τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή/και παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών που διενεργεί ο Έλληνας υποκείμενος προς ιδιώτες σε άλλα κράτη μέλη και είναι ενιαίο, υπολογίζονται δηλαδή αθροιστικά οι παραπάνω πωλήσεις αγαθών ή/και παροχές TBE υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη.
  Το όριο ξεκινάει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, ενώ ελέγχεται αν έχει ξεπεραστεί και κατά το προηγούμενο έτος. Ειδικά για το 2021 υπολογίζονται οι ΤΒΕ υπηρεσίες από 1.1.2021 έως και 31.12.2021 ενώ για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών υπολογίζονται από 1.7.2021 έως και 31.12.2021, χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση.

  Η απόφαση  : Ε.2058/2022


⚠ Φορολογική ενημερότητα: Αλλαγή στα όρια και ποσοστά παρακράτησης σε περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις


Παραγραφή χρεών προς τον e-ΕΦΚΑ σε 10 έτη μόνο για οφειλές που δεν έχουν αναζητηθεί

 • Σε νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στη βουλή  θα υπάρχει και διάταξη σύμφωνα με την οποία θα συμμορφωθεί η νομοθεσία με την απόφαση του ΣτΕ 1833/2021 και η παραγραφή των ασφαλιστικών οφειλών θα είναι 10ετης από 20ετης λέγοντας πως «εδώ μιλάμε για παραγραφή οφειλών οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί μέσα σε μια 10ετία από τον ΕΦΚΑ. Αν έχουν αναζητηθεί δεν παραγράφονται. Αν πηγαίναμε και παραγράφαμε και οφειλές που έχουν αναζητηθεί από τον ΕΦΚΑ, υπάρχει ο λεγόμενος ηθικός κίνδυνος, κανένας δεν θα πλήρωνε.»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το voucher βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών  (έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022).

Ο νέος ΚΑΔ για ΑΦΜ πολυκατοικιών και κτιρίων

 • Με την απόφαση Α.1107/2022 της ΑΑΔΕ :
  Α) δημιουργείται ειδικός ΚΑΔ 68.32.11.04 για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων,
  Β) ενημερώνονται αυτόματα με το νέο ΚΑΔ 68.32.11.04 οι ΑΦΜ των πολυκατοικιών ή κτιρίων που εντοπίστηκαν από τα συστήματα της ΑΑΔΕ με λανθασμένη κατάταξη ΚΑΔ
  Γ) λαμβάνεται μέριμνα για την αναδρομική διόρθωση, χωρίς πρόστιμο μέχρι 31.10.2022, πιθανόν λανθασμένων εγγραφών σε ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί σε πολυκατοικίες και αφορούν στον δηλωμένο ΚΑΔ, ο οποίος είτε δεν έχει αντιστοιχηθεί σύμφωνα με την ΠΟΛ.1157/2008, είτε δεν συνάδει με τη διαχείριση κτιρίου. Οι κάτοχοι αυτών των ΚΑΔ θα ειδοποιηθούν με mail να προβούν σε διόρθωση αποστέλλοντας σχετική δήλωση μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
  Δ) επιλύονται ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. →  Η απόφαση  : Α.1107/2022

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ (σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις).

myPROPERTY: Εκτός λειτουργίας, από Δευτέρα 15/08, στις 16:00, έως Τρίτη 16/08, στις 11:00

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων αναπτυξιακού νόμου – Από 5.9.2022 οι αιτήσεις

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
  Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 05.09.2022.
  Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 05.12.2022.
  Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αν), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan.mindev.gov.gr)
  →  Η απόφαση  με όλες τις λεπτομέρειες :  79187/05-08-2022

Παρατείνονται οι προθεσμίες αιτήσεων για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών

 • → Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2022. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής.
  Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.

  Οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 παρατείνονται ως εξής:
  → Η προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 30 Ιουνίου 2023 και
  → Η προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 30 Νοεμβρίου 2022 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων.
  Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

  →  Η απόφαση  : 114268 ΕΞ 09-08-2022


 

ΕπισημάνσειςΑγρότες: Εκκαθάριση – Κωδικοί 037-038 – Μη υπολογισμός αφορολόγητου – Ενέργειες

 

ΚλαδικάΠΟΦΕΕ: Επιστολή για την υποβολή δικαιολογητικών από πάροχους-επιχειρήσεις για το Πρόγραμμα Προεργασίας 10.000 ανέργων στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας


 

Εργατικά – ασφαλιστικά – ΣυνταξιοδοτικάΕθνική σύνταξη ομογενών από Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωση – Τρόπος υπολογισμού – Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ →  Η εγκύκλιος:
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 31/2022

Καταβολή Δώρου Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 →  Η απόφαση : 75103/08-08-2022

Πότε πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου

ΣτΕΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την κατάργηση εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο φορείς των ανεξάρτητα απασχολούμενων ασφαλισμένων μέχρι 31.1.1992 στο ΕΤΑΑ

 

Λοιπές ειδήσεις


Έλεγχοι ΕΑΔ σε ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων και ιστοσελίδες διακίνησης και πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων

Στο 12,1% το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Έξοδος της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας – Δήλωση του Υπ. Οικονομικών

myBusinessSupport – Επιχορήγηση κόστους διανομής εντύπων και δημοσιογραφικού χαρτιού: Αιτήσεις για Φεβρουάριο – Μάρτιο

Φορολογικός Λογαριασμός: Διαθέσιμη η μηνιαία ενημέρωση Ιουλίου

Έλλειμμα ρεκόρ στο εμπορικό ισοζύγιο 2,83 δις τον Ιούνιο

Στο 11,6% ο πληθωρισμός Ιουλίου

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση Α.Ε. του Δημοσίου, τη νέα Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις


Έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού ενεργειακών προϊόντων – Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις

 • Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροικαι οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων, καθώς και των αρμόδιων αρχών έκδοσης και ελέγχου της άδειας λειτουργίας.Η απόφαση εφαρμόζεται στα πλωτά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων και τον εφοδιασμό πλοίων με ναυτιλιακό καύσιμο ή λιπαντικά έλαια και υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητάς τους:
  α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα,
  β) πλωτά μεταφορικά μέσα,
  γ) πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,
  δ) πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων.Προσοχή ! Οι άδειες λειτουργίας πλωτών μέσων που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 ΕΔΥΟ, επανεκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα απόφαση.
  Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πλωτών μέσων οφείλουν, εντός (3) τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης (έναρξη ισχύος ειναι η 12η.8.2022) , να υποβάλουν αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 3.

  →  Η απόφαση  :

  Α.1109/2022

 


ΑΛΠ αγορών που πραγματοποιούν ταξιδιώτες τρίτων χωρών – Ψηφιακή θεώρηση και διαβίβαση myDATA

 • Με τη νέα απόφαση 1108/2022 τροποποιείται η ΠΟΛ 1338/1996 «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ.» ως εξής προκειμένου οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται με βάση την απόφαση αυτή, να θεωρούνται και ψηφιακά.

  Οι πωλητές πρέπει πλέον το αργότερο έως 31.12.2022 να :
  Yποβάλλει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.).
  Οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) έχουν συγκεκριμένο μορφότυπο και αρίθμηση, την ένδειξη TAXFREE, με περιγραφή των ειδών (γραμμή-γραμμή), και επιπλέον πεδία:
  – Επωνυμία επιχείρησης.
  – ΑΦΜ επιχείρησης.
  – Ονοματεπώνυμο αγοραστή-ταξιδιώτη.
  – Αρ. Διαβατηρίου.
  – Χώρα έκδοσης διαβατηρίου.
  – Χώρα/Τόπος κατοικίας.
  – Αξία και ΦΠΑ ανά είδος.
  – Αριθμός απόδειξης.
  – Συνολική αξία απόδειξης.
  – Ημερομηνία έκδοσης απόδειξης.»

  Επίσης η ψηφιακή θεώρηση της ΑΛΠ αποτελεί ένα σύνολο δεδομένων και δύναται να πραγματοποιείται με ξεχωριστό στοιχείο άμεσα συσχετιζόμενο με αυτή και πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
  – Ημερομηνία Θεώρησης – επιβεβαίωσης εξόδου των αγαθών.
  – Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της πράξης θεώρησης.
  – Τη Χώρα με το πρόθεμα GR και Ελληνικό Τελωνείο εξόδου.
  – Αριθμός ΜΑΡΚ της ΑΛΠ.
  – Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ΑΛΠ.
  – ΑΦΜ Πωλητή.
  – Την επωνυμία του διαμεσολαβητή.»

  →  Η απόφαση  :
  Α.1108/2022 και η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.

 


Αθλητικά σωματεία: Τροποποίηση στη διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο


Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στο Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου

 


Επιχορήγηση εκδοτικών επιχειρήσεων – Στο myBusinessSupport οι αιτήσεις – Οι ΚΑΔ και οι προθεσμίες

 • Με την απόφαση αυτη θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσας και υπό τους όρους του τμήματος 2.1 της υπό στοιχεία C(2022) 131 Ι/01 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας»Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό δίμηνο και τρία (3) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.2.2022Το ύψος της ενίσχυσης ανά τρίμηνο προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:
  Ενίσχυση = Μεταφορικό Κόστος εκάστου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2022, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2021 + Κόστος Δημοσιογραφικού Χάρτου εκάστου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2022, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου φορολογικού έτους 2021.

  Αιτήσεις:

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης μέχρι και την 10η ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού διμήνου ή τριμήνου.
  Ειδικά για το τελευταίο τρίμηνο η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου 2022.
  Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης του πρώτου διμήνου και του δεύτερου ημερολογιακού τριμήνου 2022 ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022.

  →  Η απόφαση  :

  Α.1105/2022

 


Μεταφορικό Ισοδύναμο – Α.ΝΗ.ΚΟ.: Τροποποίηση της 4796/2018 κοινής απόφασης

Τροποποίηση της απόφασης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου – Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται έως και την 18η Αυγούστου 2022

Αποφάσεις με ρυθμίσεις και μέτρα για φυσικές καταστροφές

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για τις ζημιές από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Αττικής →  Η απόφαση :  254809/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325

114020 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4619).

ΓΔΟΥ 65/2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3854).

114783 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

113046 ΕΞ 2022 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

  246849/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/13-07-2022 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014


Λοιπές αποφάσεις

  33345 ΕΞ 01-08-2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων» (Β’ 2009)
[
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» δαπανών επιχορηγούμενων φορέων από 1-1-2015 έως 31-12-2021 ]

  796/221617/29-07-2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος) [Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Τροποποίηση των λεπτομερειών εφαρμογής]

  113186 ΕΞ 05-08-2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784)  [Απογραφή προσωπικού Δημοσίου – Ενιαία Αρχή Πληρωμής: Νέα τροποποίηση της 2/37345/0004/2010]

  ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/04-08-2022 Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021  [Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κορεσμένα δίκτυα – Οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης]

  79778/09-08-2022 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων»  [Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – 1η τροποποίηση της 81848/2021 απόφασης]

  Δ3(α) 42637/10-08-2022 Τροποποίηση της Δ3(α)33148/21-6-2022 Απόφασης ως προς το Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων 1ου τριμήνου 2022 και Επικαιροποίηση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών  [Τροποποίηση Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων 1ου τριμήνου 2022 και επικαιροποίηση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών]

  ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205/05-08-2022 Πέμπτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603)  [Επιδότηση κατανάλωσης φυσικού αερίου – Χορήγηση για Ιούλιο και Αύγουστο – Πέμπτη τροποποίηση της απόφασης]

  33606 ΕΞ 03-08-2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 27738 ΕΞ 2022/28.06.2022 (Β’ 3362) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 46097 ΕΞ 2021/30.12.2021 (Β’ 56/2022) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 121/Φ.Α.12/12.11.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (Β’ 4995) με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα Δράση ‘Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)'””» (Β’ 672)  [Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband) – Τροποποίηση της 27738 ΕΞ 2022 απόφασης]

  74196/04-08-2022 Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022  [Χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων 2022 – Κατάρτιση Προγράμματος]

  78609/2022 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές [Στρατηγικές Επενδύσεις: Επιλογή ελεγκτών και ορισμός εμπειρογνώμονα – Όροι και προϋποθέσεις για τον έλεγχο υλοποίησης]

  Δ.ΟΡΓ.Α 1068507 ΕΞ 01-08-2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτών [Διευκρινίσεις και οδηγίες μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης]

Καλή συνέχεια.

Πηγή