Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλες και όλους.

Αντί σχολίου, όπως συνηθίζουμε τις ημέρες των εορτών, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Το σχόλιο της Δευτέρας θα επανέλθει στην «κανονικότητα» από την ερχόμενη εβδομάδα.

 

Σημαντικά θέματα εβδομάδος

Ψηφιακή κάρτα εργασίας – Οι κλάδοι που θα την εφαρμόσουν από 1.1.2024

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται το μέρος Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφαση και καθορίζονται οι κλάδοι και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1.1.2024.

  Τονίζεται ότι προβλέπεται περίοδος μη εφαρμογής των κυρώσεων για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ως ακολούθως:

  Για τους νέους κλάδους που είναι υπόχρεοι, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται:
  i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, από την 1η Απριλίου 2024 και
  ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, από την 2α Μαΐου 2024,
  iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

  Η απόφαση  με τους ΚΑΔ και τους κλάδους 113169/27-12-2023


Τα πρότυπα Βασικών Όρων Εργασίας και «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας»

 • Με την ίδια απόφαση με την οποία καθορίζονται  οι κλάδοι και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1.1.2024, τροποποιείται και η βασική απόφαση του Υπ. Εργασίας σχετικά με τις δηλώσεις που υποβάλλονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
  Οι τροποποιήσεις οι οποίες ισχύουν από 1 Μαρτίου 2024 αφορούν μεταξύ άλλων στο πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας, καθώς και στο πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας» που προβλέπονται από το άρθρο 21 του πρόσφατου εργασιακού ν. 5053/2023 κατά την πρόσληψη των εργαζομένων.

  Δείτε εδώ το πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας, το  πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας», καθώς και τις τροποποιήσεις της

  40331/Δ1.13521/13-9-2019 που αφορούν την αναγγελία πρόσληψης και τη Δήλωση Βασικών όρων εργασίας:

Δυνατότητα απολογιστικής δήλωσης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών για όσους εφαρμόζουν την κάρτα εργασίας

 • Η απόφαση του Υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία τροποποιείται η 40331/Δ1.13521/13-9-2019 προβλέπει από 1.3.2024 την προαναγγελτική ή την απολογιστική δήλωση καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών.
  Εφόσον ο εργοδότης επιλέξει την απολογιστική δήλωση θα υποβάλλει τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

  Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να καλύψει διάφορες έκτακτες αλλαγές που παρουσιάζονται (ιδιαίτερα στις βιομηχανίες) ή περιπτώσεις αλλαγών που προκύπτουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ή σε ώρες που δεν λειτουργούν τα λογιστήρια (π.χ. Σαββατοκύριακο).

  Η απόφαση   113169/27-12-2023


Διευθυντικά στελέχη: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από την 1.3.2024

 • Με την ίδια απόφαση του υπ.εργασίας που ρυθμίζονται τα παραπάνω τροποποιείται και το μέρος Β της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) υπουργικής απόφασης, που αφορά στα στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ένας εργαζόμενος εντάσσεται στην κατηγορία των διευθυνόντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές παρουσιάζονται κάτωθι (μέσα σε πράσινο φόντο):

  «Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, ή
  β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή
  γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
  δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

  Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού,
  ή
  Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.
  Η δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), γίνεται με την Υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας.»

  Συμπερασματικά, οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
  Στην κατηγορία Α‘, προστίθεται η φράση «ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα».
  Στην κατηγορία Β’, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω προσώπων μειώνεται στο τετραπλάσιο του ελάχιστου κατώτατου μισθού (σ.σ. αντί του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα).
  Στην κατηγορία Γ’, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω προσώπων μειώνεται στο εξαπλάσιο του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού (σ.σ. αντί του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα).
  Η δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας πραγματοποιείται με την υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας.
  ✔  Η ισχύς των ανωτέρω αλλαγών, σύμφωνα με το μέρος Δ’ της νέας απόφασης, ξεκινάει από την 1.3.2024.

 

Λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών ΑΑΔΕ – Κλείσιμο έτους

 • Με δελτίου τύπου η ΑΑΔΕ ενημερώνει για την λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους.
   

Εφάπαξ βοήθημα Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων για έξοδα κηδείας και επιδόματα ασθενείας και μητρότητας – Αναπροσαρμογή ποσών από 1.1.2024  και Αναπροσαρμογή από 1.1.2024 εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ

Τέλος επιτηδεύματος – Από το φορολογικό έτος 2023 λαμβάνεται υπόψη η απογραφή πληθυσμού του 2021 για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής

 • Σύμφωνα με έγγραφο της ΑΑΔΕ η απογραφή πληθυσμού έτους 2021 λαμβάνεται υπόψη για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του φορολογικού έτους 2023 και εφεξής.

Φορολογική ενημερότητα – Διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αίτηση και χορήγηση

 • Με την εγκύκλιο 2089/2023 διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ΚΦΔ μετά και την έκδοση των αποφάσεων Α.1162/2023, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1181/2023 και Α.1163/2023 κατ’ εξουσιοδότηση αντιστοίχως των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12 του ΚΦΔ

  Η εγκύκλιος

   → Ε.2089/2023
   

Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2022

 •  Με την απόφαση 1205/2023 καθορίζονται ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα. Η απόφαση : Α.1205/2023
   

Τέλος Παρεπιδημούντων και Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων – Ανακοίνωση Υπ.Οικ. για τη νέα απόφαση

 • Με την απόφαση Α.1209/2023 προσδιορίζονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την είσπραξη του Τέλους Παρεπιδημούντων και του Τέλους επί Ακαθαρίστων Εσόδων για κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια και επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας.. Τα αντίστοιχα έσοδα αποδίδονται στους οικείους Δήμους όπου υπάγονται οι υπόχρεες επιχειρήσεις και μέσα σε διάστημα έως και 30 ημερών από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους.
  Ορίζεται επίσης ότι όσοι επαγγελματίες θεωρούνται υπόχρεοι καταβολής Τέλους Παρεπιδημούντων ή Τέλους επί των Ακαθάριστων Εσόδων, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., οι υπόχρεοι υποβάλλουν δήλωση για το Τέλος Παρεπιδημούντων ή το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. Το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

  Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής. Το τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και το Τέλος επί Ακαθαρίστων Εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ, μετά από την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με 2% επί του Τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

  Σε ό,τι αφορά στα οφειλόμενα Τέλη που αναλογούν σε δραστηριότητες των δύο προηγουμένων ετών (2022 και 2023), διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεες επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα εμπρόθεσμων δηλώσεων και εξόφλησης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2024.

  Στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων σε περισσότερους δήμους, τα ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα αντίστοιχα ποσά Τελών υπολογίζονται ανά δήμο.
   

 

Επισημάνσεις – αρθρογραφία – ΔΕΔ


✔ Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών εργολαβικών συμφωνητικών

Τα νέα της ΑΑΔΕ


✔ Ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2024 από την ΑΑΔΕ.Η απόφαση  → Α.1215/2023

✔ Δ.ΟΡΓ.Α 1158756 ΕΞ 2023 Επικαιροποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

✔ Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2023.
Η απόφαση  →Δ.Σ.Σ. Α 1157714 ΕΞ 2023

✔ Βιβλία καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών – Τροποποίηση της Α 1123/2023.
Η απόφαση  → Α.1202/2023

✔ Ανακαθορισμός χρόνου έναρξης ισχύος – Τροποποίηση των Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023 και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023. Η απόφαση  → Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023

Εργατικά Ασφαλιστικά – ΔΥΠΑ


✔ Παράταση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων στον κλάδο γουνοποιίας

✔ ΔΥΠΑ: Πάνω από 50.000 άνεργοι εργάστηκαν μέσω προγραμμάτων απασχόλησης κατά το διάστημα από 15.12.2022 έως 15.12.2023

✔ Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 – 5 Ιανουαρίου

 

Κλαδικά✔ ΛΣΑ: Νέα Διοίκηση, επανεκλογή Μ. Πόλυγγερ στο ΟΕΕ και συμμετοχή του στη Διαρκή Επιτροπή για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής του ΥΠ.ΕΘ.Ο.

Λοιπά ενδιαφέροντα

✔ ΠΟΜΙΔΑ: 3 ερωταπαντήσεις για το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις το 2024

✔ Παράταση για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (σχέδια βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

✔ Στα 5.826 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το ενδεκάμηνο

✔ Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας

✔ Νέα κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για πολύτεκνες οικογένειες


 

Φορολογικές αποφάσεις και όχι μόνο  

✔ Η άτυπη κωδικοποίηση του ΚΦΔ από την ΑΑΔΕ

✔ Νέα παράταση για την ένταξη στο Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Ε/1214/22-12-2023 με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. Ε/118/24-02-2023 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146) με την προσθήκη δύο εδαφίων ως εξής:

  «Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Μ.Ε.Τ. από 22 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2024.

  Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Υπομητρώο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Ιανουαρίου 2024».

  Η απόφαση  → Ε/1214/22-12-2023

✔ Παράταση έως το τέλος του 2024 για την καταχώρηση εγκατεστημένων ανελκυστήρων

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 125021/22.12.2023 σύμφωνα με την οποία η προθεσμία της παρ. 2, του άρθρου 15, της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:

  «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 68781/28.6.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”» (Β’ 2760) καθώς και από το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 126978/28-12-2022 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων» (Β’ 6794), εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, παρατείνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2024.

  Η απόφαση  → 125021/22.12.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1143/2023 (Β’ 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. . Η απόφαση  → Α.1216/2023

113582/29.12.2023 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού βοηθήματος της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79).

24322/29.12.2023 Διαδικασία πληρωμής δικαιούχων προγράμματος τουρισμός για όλους 2022 – 2025 του άρθρου 45Α του ν. 4933/2022 (Α’ 99), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5061/2023 (Α’ 179).

οικ.114037/29.12.2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795)..

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS – Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του έργου. Η απόφαση  → 190104 ΕΞ 22-12-2023

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για θεομηνίες – Τροποποίηση της 74617 ΕΞ 2021. Η απόφαση  → 44525/27.12.2023

Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου: Τροποποίηση της Ε/115/2023 ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής. Η απόφαση  → Ε/1215/22-12-2023

 

Αρωγή – Φυσικές καταστροφές, ενισχύσεις και λοιπά μέτρα

Επιχορήγηση πλημμυροπαθών στους Δήμους Ήλιδας, Πηνειού, Πύργου και Ανδραβίδας Κυλλήνης. Η απόφαση  → 44569/27-12-2023

Επιχορήγηση πλημμυροπαθών στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Η απόφαση  → 44561/27-12-2023

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιές μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023. Η απόφαση  → 44664/28-12-2023

Στεγαστική Συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια πληγέντων από σεισμό σε Φλώρινα και Καστοριά. Η απόφαση  → 44446/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/26-12-2023

Λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της 11206 ΕΞ 2021. Η απόφαση  → 54829 ΕΞ 21-12-2023

Χορήγηση ενίσχυσης με μορφή προκαταβολής για αποζημίωση πληγέντων από πυρκαγιές στον Έβρο. Η απόφαση  → 44453/27-12-2023

Ενίσχυση για αποζημίωση πυρόπληκτων στη Ρόδο. Η απόφαση  → 44545/27-12-2023

Επιχορήγηση πλημμυροπαθών στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Η απόφαση  → 44045/22-12-2023

Επιχορήγηση πυρόπληκτων στη Μεσσηνία. Η απόφαση  → 44039/22-12-2023

Ενίσχυση για αποζημίωση πυρόπληκτων σε Μαγνησία και Σποράδες. Η απόφαση  → 44215/22-12-2023

Επιχορήγηση πληγέντων από πλημμύρες στον Πειραιά. Η απόφαση  → 42684/19-12-2023

Αποζημίωση πληγέντων από πλημμύρες στη Λάρισα. Η απόφαση  → 44030/22-12-2023

Ευχόμαστε σε όλες και όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία αγάπη, και τύχη. Επαναλαμβάνουμε με περισσότερη έμφαση την ευχή της προηγούμενης χρονιάς, η οποία ήταν να αφήσουμε πίσω μας όλες τις κακές στιγμές του 2023 και να ξεπεράσουμε συσπειρωμένοι όλες τις δυσκολίες του επαγγέλματός μας, με αγάπη και ομόνοια.

Πηγή