Προγράμματα – Προσκλήσεις

Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

Αναμένεται

Επιχορήγηση της αντικατάστασης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού και ψυγείων/καταψυκτώνμε νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και στην ανακύκλωση των παλαιών συσκευών.

Στόχος της δράσης είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους και ώρες αιχμής, η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2) ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας και η προώθηση της ανακύκλωσης των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών.

Ωφελούμενοι από την επιχορήγηση είναι όλοι οι καταναλωτές που έχουν, σε κατοικία τους και όχι σε επαγγελματικό χώρο, παλαιά συσκευή κλιματισμού ή/και ψυγείο/καταψύκτη εν λειτουργία, την οποία θέλουν να αντικαταστήσουν με άλλη νέας τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικότερη. Ο αριθμός των συσκευών που αντικατασταθούν ανά ωφελούμενο, καθώς και οι προδιαγραφές των νέων και προς αντικατάσταση συσκευών θα καθοριστούν κατά την προκήρυξη της δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας 

Περίοδος υποβολής

από 13/6/2022 έως 19/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.ymeperaa.gr & www.espa.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200, 2142295

Φαξ

210 6920437

Νικόλαος Πασσάς

213 2142202

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή