Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην εταιρεία Intellexa A.E. επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για μη συνεργασία της με την Αρχή κατά τη διαδικασία ελέγχου της.

Η Αρχή διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση των εκπροσώπων της εταιρείας Ιntellexa να ανταποκριθεί σε ερωτήματα της ανεξάρτητης Αρχής και ότι αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται αδιαμφισβήτητα στην κατοχή της.

Παράλληλα, με αφορμή και την υπόθεση των υποκλοπών, η Αρχή συνεχίζει να διερευνά τις περιπτώσεις χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού κατά προσώπων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Ακόμη, η Αρχή με την ίδια απόφασή της (2/2023) ζητεί από την εν λόγω εταιρεία να παραδώσει άμεσα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της με στόχο την ολοκλήρωση του ελέγχου για τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, «ήδη από τον Ιούλιο του 2022, διερευνά περιπτώσεις εγκατάστασης λογισμικού παρακολούθησης σε τερματικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας χρηστών (κατασκοπευτικό λογισμικό), με σκοπό την εν αγνοία τους παρακολούθηση, καθώς και τη συνακόλουθη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής, η Αρχή έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022 διοικητικό έλεγχο στην εταιρεία Intellexa ΑΕ. Κλιμάκιο ελέγχου της Αρχής πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο τόσο στην καταστατική έδρα της εταιρείας στο Χαλάνδρι, όσο και στην εγκατάσταση της εταιρείας στο Ελληνικό.

Η Αρχή διαπιστώνει ότι «η εταιρεία καθυστέρησε αδικαιολόγητα να ανταποκριθεί σε ερωτήματα της Αρχής και αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται αδιαμφισβήτητα στην κατοχή της, συνεπώς παραβίασε την υποχρέωση του άρθρου 31 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που επιβάλλει σε υπευθύνους και εκτελούντες την επεξεργασία να συνεργάζονται με την Αρχή».

Επιπλέον, επισημαίνει ότι «ο έλεγχος στην εταιρεία Intellexa ΑE βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα, η Αρχή συνεχίζει να διερευνά τις περιπτώσεις χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού κατά προσώπων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια».

Τέλος, για τον σκοπό αυτόν και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες από διάφορους φορείς εντός και εκτός Ελλάδας και ΕΕ, ενώ συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή