Στο 1,67 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) το 2021, έναντι 1,49 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 12,15%.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σημείωσαν αύξηση 11,22%, καθώς ανήλθαν σε 1,75 εκατ. ευρώ έναντι 1,57 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα συνολικά έσοδα της Ο.Λ.Ε. ΑΕ «σκαρφάλωσαν» κατά περίπου 6% στα 6,26 εκατ. ευρώ, έναντι 5,91 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4% και ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης, αύξηση της τάξης του 3% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση εμφάνισε και ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού, που διαμορφώθηκε σε 5,96 εκατ. ευρώ έναντι 5,79 εκατ. ευρώ.

«Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ενεργειών της Διοίκησης της Ο.Λ.Ε. ΑΕ με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Απόστολο Καμαρινάκη, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του Λιμένα Ελευσίνας προς ενίσχυση του ελληνικού λιμενικού συστήματος, καθώς και στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, «η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι ο ΟΛΕ έχει υλοποιήσει, με ίδια κεφάλαια, σειρά έργων σε χώρους δικαιοδοσίας του, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάδειξη της Χερσαίας Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας».

Τα έργα που παρατίθενται στην ανακοίνωση:

  • οριστική απομάκρυνση ναυαγίων, τα οποία ήταν για χρόνια εγκαταλελειμμένα και δημιουργούσαν προβλήματα στην ναυσιπλοΐα
  • επισκευές κτιρίων και διαμόρφωση ενιαίου κτιριακού συνόλου, που αναβάθμισαν την εικόνα του παραλιακού μετώπου
  • τεχνικά έργα εξωραϊσμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας και ανάδειξής της σε χώρο περιπάτου και αναψυχής
  • τοποθέτηση γλυπτού, πλάι στον κεντρικό εμπορικό λιμένα Ελευσίνας, που προάγει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης και την σύνδεση της με την θάλασσα.

Επίσης, στις εν λόγω δαπάνες εντάσσεται και το κόστος για την ηλεκτροδότηση των κοινόχρηστων εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας, που έχουν αποχαρακτηριστεί και έχουν αποδοθεί στον Δήμο.

Πηγή