Τις εκθέσεις για την εξέλιξη και την διακύμανση των εσόδων από φόρους για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο κοινοποίησε η ΑΑΔΕ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανέρχονται σε 20.142,03 εκ. €, αυξημένα κατά 9,31% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 18.426,42 εκ. €., ενώ το ποσοστό επίτευξης του στόχου α’ εξαμήνου του 2021 διαμορφώθηκε σε 99,78%.
(Στόχος α’ εξαμήνου 2021: 20.185,47 εκ. €)

Δείτε τις εκθέσεις:


Ιούνιος 2021:


Μάιος 2021:


Απρίλιος 2021:

Πηγή