Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1070724 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375235
Fax: 2103375427
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/20.8.2021 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 3899/Β/21.8.2021.

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/20.8.2021 – ΦΕΚ 3899/Β/21.8.2021, αναφορικά με έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για το διάστημα από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες – αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Α’ στα τηλέφωνα 210-3375356, 210- 3375555, και 210-3375135.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Πηγή