Προγράμματα – Προσκλήσεις

Βελτίωση πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία στον Δήμο Τρίπολης

Βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της περιοχής παρέμβασης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά έργα βελτίωσης οδοποιίας, σύνδεσης οδικού δικτύου με αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους, σημάνσεις κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Τρίπολης

Περίοδος υποβολής

από 19/8/2021 έως 20/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 250.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή