Από την έντυπη έκδοση

Ανθεκτικότητα επέδειξε το επιχειρείν το 2020, καθώς εν μέσω πανδημίας οι ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων ήταν σχεδόν οι ίδιες με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας σε αριθμό τις 84.000. Από την άλλη, οι «λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων», ή τα «λουκέτα», όχι μόνο ήταν οι μισές σε σχέση με τις ιδρύσεις αλλά καταγράφηκε και πολύ μεγάλη μείωση συγκριτικά με το 2019.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2020 είχαμε 37.345 «λήξεις», με τον αριθμό να καταγράφει μείωση 22,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό του 2019 ο οποίος ήταν 48.290. Η σημαντική μείωση των «λουκέτων» μπορεί να φαντάζει «παράδοξη» δεδομένης της πανδημίας, ωστόσο υπάρχει εξήγηση. Από τον Μάρτιο και μετά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις ουσιαστικά στηρίζονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό πολλαπλά: με αναστολές συμβάσεων εργασίας, παρατάσεις για την πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων και -το κυριότερο- χρηματοδοτήσεις μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών, αλλά και επιδοτήσεις για την καταβολή των τόκων επιχειρηματικών δανείων.

Αυτά τα μέτρα, προφανώς και έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες επαγγελματίες να παραμείνουν «ζωντανοί», αναβάλλοντας για αργότερα την απόφαση για τη λήξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το ερώτημα πλέον είναι το τι πρόκειται να συμβεί όταν πλέον θα τελειώσουν τα μέτρα στήριξης και οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να κρατηθούν όρθιες με ίδιους πόρους.

Λήξεις – ενάρξεις

Οι λήξεις λειτουργίας ήταν μειωμένες ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τα μέτρα στήριξης που παρασχέθηκαν δεν «κοίταζαν» το αν κάποιος έχει ατομική επιχείρηση ή Α.Ε. Έτσι, τα λουκέτα στις ατομικές επιχειρήσεις υποχώρησαν κατά 22,2%, στις Ο.Ε. κατά 21,5%, στις Ε.Ε. κατά 21,5%, στις ΕΠΕ κατά 29,5% και στις Α.Ε. κατά 27,2%.

Μειωμένα ήταν τα λουκέτα και στις «λοιπές κατηγορίες» όπου κατά κύριο λόγο κυριαρχούν οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Από την άλλη, στο μέτωπο των ενάρξεων είχαμε αύξηση στις ατομικές εταιρείες (καθώς πλέον δεν υπάρχει και ο βραχνάς της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με την κερδοφορία), στις Ε.Ε. (+18,2%) και στις ανώνυμες εταιρείες (+18,9%). Μειωμένες ήταν οι ενάρξεις για τις ΙΚΕ, τις Ο.Ε. και τις κοινοπραξίες.

Αύξηση 92,9%

Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» παρουσίασε το 2020 το μεγαλύτερο, σε απόλυτο μέγεθος, πλήθος ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 14.847 ενάρξεις. Ο τομέας Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φ. Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, 92,9%, στις ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ ο τομέας «Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών» παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, 37,2%, στις ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019. Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», «Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών» παρουσίασε το 2020 το μεγαλύτερο, σε απόλυτο μέγεθος, πλήθος λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 8.082 λήξεις. Ο τομέας «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φ. Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» παρουσίασε αύξηση, 26,4%, στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ενώ ο τομέας «Ενημέρωση και Επικοινωνία» παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, 40,3%, στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019.

Οι Α.Ε. παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, 18,9%, στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019.

Αλλαγή δραστηριότητας

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, σε απόλυτα μεγέθη, που πραγματοποίησαν αλλαγή δραστηριότητας μεταξύ των ετών 2020 και 2019 ταξινομούνταν κατά το 2019 στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών και ανήλθαν σε 2.404. Από αυτές, οι περισσότερες, σε ποσοστό 32,0%, μετακινήθηκαν το 2020 στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης. Ακολούθησαν 2.280 επιχειρήσεις που ταξινομούνταν κατά το 2019 στον Τομέα Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία, οι περισσότερες εκ των οποίων, σε ποσοστό 43,7%, μετακινήθηκαν το 2020 στον τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Οχημάτων.

Πρωταθλήτρια η Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, 8,6%, στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε την αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 21,2%.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, 28,1%, στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας των επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση σε κάποια Περιφέρεια της Ελλάδας.

Πηγή