Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ευάλωτων και ειδικών ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, έφηβοι – νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κλπ.) στο Δήμο Πειραιά

Έχει λήξει

Εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, έφηβοι-νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κλπ.) στο Δήμο Πειραιά, όπως: ενέργειες ανοιχτής κοινωνικής ένταξης και άμβλυνσης των διακρίσεων ανήλικων και ενηλίκων αυτοεξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, ενέργειες πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του Πειραιά, ενέργειες ανοιχτής φροντίδας και βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των διακρίσεων και στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές κοινωνικά ομάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Πειραιά
  • Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά

Περίοδος υποβολής

από 7/12/2020 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 2.100.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή