Παροχή οδηγιών σχετικά με την επανεισαγωγή εμπορευμάτων με βάση το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD) RETURNED GOODS Πηγή