Αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης ν. 3887/2010 Πηγή