Υπέρ του σχεδίου ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τάσσονται 17 παραγωγικοί, αυτοδιοικητικοί κι επιστημονικοί φορείς της πόλης, που συνυπογράφουν σχετική κοινή δήλωση, ανταποκρινόμενοι σε πρωτοβουλία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ).

Σε κοινή δήλωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι 17 φορείς δηλώνουν κατηγορηματικά «την ακλόνητη υποστήριξή τους στο σχέδιο ανάπλασης, με τη μορφή που αυτό έχει λάβει με την εξαντλητική και συστηματική μελέτη του» και υπογραμμίζουν πως «η Θεσσαλονίκη έχει κάθε δικαίωμα να οραματίζεται έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά για την προώθηση και υλοποίηση αυτού του οράματος απαιτούνται πράξεις, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με μακρόπνοο χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα θεμελιωμένες σε πραγματικά δεδομένα και με την αίσθηση του εφικτού».

Οι φορείς
Την κοινή δήλωση υπογράφουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήμοι Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), τα επιμελητήρια Εμποροβιομηχανικό (ΕΒΕΘ), Βιοτεχνικό (ΒΕΘ) και Επαγγελματικό (ΕΕΘ), καθώς και τα επιμελητήρια Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Χαλκιδικής, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), οι σύνδεσμοι Βιομηχανιών και Εξαγωγέων Ελλάδας (ΣΒΕ και ΣΕΒΕ), ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Κρίσιμο εγχείρημα
«Η ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ συνιστά ένα κρίσιμο για την πορεία της πόλης εγχείρημα, που έχει μελετηθεί εξαντλητικά και συστηματικά, σύμφωνα με όλους τους αποδεκτούς κανόνες που διέπουν τις οικονομικές μελέτες.

Κατά τη σύνταξη του σχεδίου, έχουν ληφθεί υπόψη επαρκώς και άλλες σημαντικές για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης παράμετροι, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αειφορία» υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση, όπου υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά και υπόγειων χώρων στάθμευσης για περισσότερα από 2.000 αυτοκίνητα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του οξύτατου κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.

Επιπλέον, επιδιώκεται τα κτίρια που θα ανεγερθούν για την κάλυψη των εκθεσιακών αναγκών, να ικανοποιούν σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικών κατασκευών, ώστε να ελαχιστοποιείται το οικολογικό αποτύπωμά τους.

Υπό μελέτη από το 2012
Οι φορείς υπενθυμίζουν πως το έργο μελετάται ήδη από το 2012 και πως το σχέδιο ανάπλασης τέθηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο ώς τον Μάιο του 2019 και έχει ενσωματώσει, στην τελική του μορφή, σημαντικές παρατηρήσεις.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση, υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Ο διαγωνισμός προσήλκυσε το ενδιαφέρον ενός εντυπωσιακά μεγάλου αριθμού αρχιτεκτονικών γραφείων και προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος.

Πηγή