Από την έντυπη έκδοση

Νέα ευκαιρία υποβολής ή διόρθωσης δηλώσεων για το τμήμα του Δώρου Πάσχα 2020 που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό δίνει το υπουργείο Εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες που είτε δεν έχουν υποβάλει καθόλου την αρχική αίτηση είτε πρέπει να τη διορθώσουν.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλουν για δύο εβδομάδες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» το σχετικό έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός: 

* ως αρχική δήλωση για όσες επιχειρήσεις-εργοδότες δεν έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα μέχρι σήμερα. 

* ως ορθή επανάληψη με επανυποβολή του ίδιου εντύπου προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την αρχική δήλωση αυτού (ενδεικτικά αναφέρονται: εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μικτές αποδοχές, λανθασμένα, μη αποδεκτά ή καταργημένα ΙΒΑΝ κ.ά.).

Όπως διευκρινίζεται, πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο της ορθής επανάληψης, οι εργοδότες που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές του Δώρου Πάσχα μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση και επιλέγοντας το κουμπί «Επισκόπηση» να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού από τις πληρωμές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σφάλμα που αναγράφεται είναι «Μη αποδεκτό ποσό πληρωμής», για τους εργαζόμενους των οποίων τα ΑΦΜ εμφανίζονται πρέπει να συμπληρωθούν ποσά που να πληρούν τα κριτήρια υπολογισμού της επιδότησης για το Δώρο Πάσχα. Εάν κατά την υποβολή του εντύπου δεν έχουν συμπληρωθεί τα σωστά ποσά, εμφανίζεται μήνυμα με τις ημέρες αναστολής μέχρι 30.4.2020 και τις μικτές αποδοχές που προκύπτουν από τα υποβληθέντα στο «Εργάνη» έντυπα και βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί. 

Υπενθυμίζεται πως υπήρξαν δεκάδες εργοδότες που δήλωσαν στην «Εργάνη» ότι έδωσαν υπέρογκα ποσά, ακόμη και πάνω από ένα εκατ. ευρώ, σε μισθωτούς τους ως… Δώρο Πάσχα. Αναλυτικά 4 επιχειρήσεις ζήτησαν ποσά πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για έναν εργαζόμενό τους, ενώ 11 επιχειρήσεις δήλωσαν ποσά πάνω από 500.000 ευρώ. Για παράδειγμα αναφέρεται πως είχε εντοπιστεί ατομική επιχείρηση να ζητά 1.742.280,42 ευρώ για έναν εργαζόμενό της με δηλωμένο στην «Εργάνη» μισθό 1.153 ευρώ, ενώ άλλη ατομική επιχείρηση ζήτησε 1.471.959,7 ευρώ για εργαζόμενό της με δηλωμένο στην «Εργάνη» μισθό 979 ευρώ. Συνολικά, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν «φουσκωμένα» ποσά εκτιμάται πως ήταν περίπου 100. 

Με την ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει πως για την υπαγωγή των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού στα μέτρα στήριξης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, αναγκαία προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr έως και 10/1/2021.

Σεισμοπαθείς

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν χθες οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου στις περιοχές των  Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ως εξής: 

* Από 8/1 έως 11/1 υποβάλλονται οι δηλώσεις για τον Οκτώβριο, δηλαδή μόνο για μια μέρα, την 31η Οκτωβρίου 2020.

* Από 12/1 έως 14/1 υποβάλλονται οι δηλώσεις για τον Νοέμβριο. 

* Από 15/1 έως 18/1 υποβάλλονται οι δηλώσεις για τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση στο «Εργάνη»: Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). 

Πηγή