Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δημιουργία / κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε δύο αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Άργος και Ναύπλιο). Η τροφοδότηση των δικτύων διανομής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την διασύνδεση των δικτύων διανομής με το ΕΣΦΑ για τις πόλεις του Άργους και του Ναυπλίου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Αρμόδιοι Φορείς σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 15/11/2021 έως 14/2/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή