Τα νέα του ΕΣΠΑ

Διαδικτυακό Εργαστήριο για την Έξυπνη Εξειδίκευση 4 – Συνεργασία Γαλάζιας Οικονομίας

30/10/2020

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων διοργανώθηκε διαδικτυακό workshop/ εργαστήριο με θέμα: “Έξυπνη Εξειδίκευση 4 – Συνεργασία Γαλάζιας Ανάπτυξης”, στις 21 Οκτωβρίου 2020.

Καθώς πάνω από 50 περιφέρειες της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει τους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης ως προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και έχουν επενδύσει σε τομείς σχετικούς με την Γαλάζια Ανάπτυξη, το workshop εστίασε στην καινοτομία ως ευκαιρία για την θεματική διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω κοινών περιφερειακών και εταιρικών ενεργειών σε αυτούς τους αναδυόμενους τομείς.

Στη συζήτηση συμμετείχαν περιφερειακοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι σχετικών έργων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν σε θέματα αναδυόμενων γαλάζιων αναπτυξιακών τομέων, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η θαλάσσια προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στα μικροπλαστικά και την αφαλάτωση.

Ειδικότερα, στη συζήτηση έλαβαν μέρος οι:

  • Χρήστος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βέλγιο
  • Kerstin Brunnstrom, Πρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας (NSC), Σουηδία
  • Lola Rodriguez Coronil, Σύμβουλος στρατηγικής της ΕΕ, Νορβηγικό Κέντρο Ερευνών (NORCE), Νορβηγία
  • Andrej Krzan, Διευθύνων Σύμβουλος Επιστημών, PlanetCare Ltd, Σλοβενία
  • Pieter de Jong, Επιστημονικός διευθυντής Κέντρου Τεχνολογίας Ύδατος (Water Technology Center “Wetsus”), Ολλανδία.

Στα συμπεράσματα της συζήτησης συγκαταλέγεται η ανάγκη προώθησης των τομέων γαλάζιας οικονομίας ως τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, η ενσωμάτωση τους στις προτεραιότητες της στρατηγικής για την νέα προγραμματική περίοδο, για κάθε μία από τις περιφέρειες της ΕΕ και η εύρεση νέων τεχνολογιών και λύσεων για την ενδυνάμωση μίας Έξυπνης, Πράσινης και Γαλάζιας ΕΕ.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της συζήτησης, υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία στην προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και στην αλληλεπίδραση των διαφορετικών τομέων της. Επιπλέον, η έξυπνη εξειδίκευση και η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία πρέπει να συμβαδίζουν και να συνεργάζονται ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες.

Οι βασικές αξίες της έξυπνης εξειδίκευσης, η συνεργατική ηγεσία, μέσω της οποίας προωθείται η κινητοποίηση των ενδιαφερομένων φορέων  για από κοινού προτεραιοποίηση και εξερεύνηση των ευκαιριών και η επιχειρηματικότητα, μέσω ευκαιριών συμμετοχής και συζήτησης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ακόμα, η διάσταση της βιωσιμότητας της έξυπνης εξειδίκευσης μπορεί να βελτιωθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας.

Η έξυπνη εξειδίκευση μπορεί να αποδείξει πως η καινοτομία και η ανάπτυξη μπορούν να βασιστούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας, στις ιδιαίτερες οικονομικές δομές και γνωσιακές βάσεις και να μην προωθούν μονάχα τις επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2020

Πηγή