Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διαθέτει περίπου τετρακόσια (400) τροχήλατα καθίσματα εργασίας (βαρέως τύπου με μεταλλικούς σκελετούς) τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των υπαλλήλων που στεγάζονται στο κτίριο. Τα καθίσματα αυτά πληρούν τις προδιαγραφές των γενικών κανόνων σχεδίασης, καθώς προμηθεύτηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη «μελέτη εργονομίας επίπλων για θέσεις εργασίας Η/Υ», που εκπονήθηκε από ειδικούς μελετητές για λογαριασμό του Υπουργείου μας και συνοδεύτηκαν από τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η προμήθειά τους έγινε σταδιακά από το 1997 έως το 2001, χωρίς τη δυνατότητα ετήσιας συντήρησης λόγω έλλειψης σχετικής σύμβασης. Παρόλα αυτά εργασίες συντήρησης, όπου κρινόταν αναγκαίο, έχουν γίνει και στο παρελθόν.

Με την παρούσα σύμβαση θα ανατεθούν στον ανάδοχο υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των καθισμάτων και επίπλων γραφείου της ΓΓΠΣΔΔ τα οποία έχουν εκτεταμένες φθορές. Ο ακριβείς αριθμός των καθισμάτων και των επίπλων που τελικά θα επισκευαστούν θα προκύψει απολογιστικά, ανάλογα με τα ανταλλακτικά και τις εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την επισκευή τους. Τα χαλασμένα έπιπλα σήμερα έχουν συγκεντρωθεί στις αποθήκες του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).

Αναλυτική περιγραφή

Πηγή