12 Ιανουάριου 2023

Διευκρίνιση ΤΕΚΑ για την απόδοση εισφορών μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο
https://teka.gov.gr

12/01/2023

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 7/2022 του e-ΕΦΚΑ, διευκρινίζεται στους εκκαθαριστές και λοιπούς ενδιαφερομένους πως ο νέος κωδικός κράτησης ΕΑΠ 4074300, που έχει δημιουργηθεί για την απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΚΑ, χρησιμοποιείται για όλους ανεξαιρέτως τους μισθοδοτούμενος από το Δημόσιο, ανεξάρτητα από το καθεστώς εργασίας τους (μόνιμοι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, μετακλητοί, ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ, κ.λπ.).

Πηγή