Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται κατά έναν μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. οικ. 47/9/4.1.2021, δηλαδή μέχρι την 04/01/2021. Συγχρόνως, παρατάθηκε κατά έναν μήνα και η προθεσμία όλων των επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης Πηγή