Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά

Υποστήριξη καθιερωμένων εκδηλώσεων πολιτισμού στο Δήμο Πειραιά που πλέον έχουν αναδειχθεί σε θεσμό ή εκδηλώσεων που δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τέτοιου ανάλογου είδους θεσμοί, στο μέλλον. Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές δράσεις είναι η διοργάνωση εικαστικών, κινηματογραφικών, θεατρικών, μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι εκθέσεις, τα φεστιβάλ και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Πειραιώς
  • Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά (για δράσεις του ∆ημοτικού Θεάτρου Πειραιά)

Περίοδος υποβολής

από 5/4/2021 έως 31/12/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ» στη διεύθυνση Μακράς Στοάς 15, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Ο Δικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός …

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Δήμος Πειραιά – Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Ευαγγελιστρίας 21, 185 32 Πειραιάς

Τηλ

210 4199807

Φαξ

213 2022906

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή