Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του δημόσιου τομέα, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς [ΠΡ 56]

Αναμένεται

Παρεμβάσεις που θα συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των λειτουργιών επιλεγμένων εξωστρεφών και εσωστρεφών υπηρεσιών του. Ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Περίοδος υποβολής

από 30/8/2021 έως 31/1/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 239.672

Σχετικά αρχεία

Πηγή