Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών

Αναμένεται

Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης προς τους ωφελούμενους με γνώμονα την κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωσή τους.

Θα αξιοποιηθούν επιστήμονες και εμπειρογνώμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κλπ.), που θα συμβάλλουν στη κοινωνική ένταξη (ενδυνάμωση) και θα υποστηρίξουν συμβουλευτικά την προώθηση στην απασχόληση εκείνων των ωφελούμενων που βρίσκονται σε ηλικία, θέση και δυνατότητα εργασίας.

Οι ωφελούμενοι είναι άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες (μειονότητες) του τοπικού πληθυσμού στη περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων (μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά).

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Άργους-Μυκηνών
  • Δήμος Ναυπλιέων

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2021 έως 30/8/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή