Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, βελτίωσης της κινητικότητας και αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στον Δήμο Βόλου

Αναμένεται

Δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Βόλου

Περίοδος υποβολής

από 6/9/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 1.131.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή