Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναμένεται

Δράσεις αποκλειστικά στις περιοχές Natura που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια και περιλαμβάνονται εντός των περιοχών Natura.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων
  • Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού
  • Φορέας Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων
  • Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)

Περίοδος υποβολής

από 15/12/2021 έως 31/1/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στη διεύθυνση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΕΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ 412 22, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή