Δημοσιεύθηκε η δημόσια πρόσκληση για το Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για 35 αποφοίτους/ες των προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί»

Ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), καλεί τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α, παρόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας από 18-24 ετών οι οποίοι/ες βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες, με μεταναστευτικό, προσφυγικό ή μειονοτικό υπόβαθρο ή όσων διαβιούν σε ιδρύματα), για χρονικό διάστημα 3 μηνών, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 30/12/2022 και ώρα 11:00 έως και 31/01/2023 και ώρα 14:00 με αποστολή του εντύπου αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2)

Πηγή