Εξεδόθη την 11η Αυγούστου 2020 από τον Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα, η Δ.Α. ΠΕΝΤ. 1/2020 “για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)“, επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:
α) της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ),
β) της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και
γ) της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο

Πηγή