Η Δυτική Μακεδονία θα αναδειχθεί σε παράδειγμα δίκαιης μετάβασης με το έργο «Transformer», σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλος.
Κατά την 1η συνάντηση εργασίας φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας…

Δ. Μακεδονία: Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Transformer»Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή