Πρόταση αναθεώρησης των επιτοκίων του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013) κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με σχετική επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. Στην επιστολή επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η προσαρμογή των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται να τονώσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να βελτιώσει τη φορολογική τους συμμόρφωση. 

Αναλαυτικά η επιστολή του ΕΒΕΘ: 

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των σημαντικών μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία αλλά και της προσπάθειας βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, θεωρούμε αναγκαία την αναθεώρηση των επιτοκίων του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013). Η προσαρμογή των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα εκτιμάται ότι θα τονώσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη φορολογική τους συμμόρφωση. 

Επικουρικά των ανωτέρω σημειώνουμε ότι, λόγω και των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προσαρμογών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έτη, το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταφέρει να μειώσει το κόστος δανεισμού του από τα επίπεδα του 9% που βρισκόταν τον 4ο του 2016 σε κάτω από 1,5% τον 3ο του 2021, όπως αυτό αποτυπώνεται από την ιστορική απόδοση του 10ετούς ΟΕΔ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ελληνικού προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων, στις πρωτόγνωρες οικονομικές και υγειονομικές συνθήκες που βιώνουμε, προτείνουμε την τροποποίηση της της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 ως εξής:

Άρθρο 1

Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄170), ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως. 

Άρθρο 2

Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄170) που καταβάλλονται στον φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον μηδέν και εβδομήντα πέντε (0,75) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.
Άρθρο 3

Το επιτόκιο των ανωτέρω παραγράφων δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα, λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 4

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2021.

Θεωρούμε κύριε Υπουργέ ότι η ανωτέρω τροποποίηση θα ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της φορολογικής αρχής και των φορολογούμενων, καθότι η συνολική προσπάθεια της χώρας για δημοσιονομικής προσαρμογή θα έχει άμεσα μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα και στα οικονομικά των φορολογούμενων με αποκλιμάκωση των επιτοκίων του άρθρου 53 του Ν.4174/2013”.

Πηγή