10 Σεπτέμβριου 2022

Εγκύκλιος με οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ)

Εγκύκλιος με οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ) : Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Συνημμένα

Πηγή