ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ 2/2022

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4997/2022:

” Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), περί του καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τα αλληλοβοηθητικά ταμεία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1η.1.2023 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τον εργοδότη. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.».

Ως εκ τούτου οι πίνακες υπολογισμού Μ΄ και Ν΄ του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών για τα επικουρικά Ταμεία Συντακτών ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ, οι οποίοι περιέχονταν στην εγκύκλιο ΑΚΑ-ΑΚΕ: Νο 1/2022, διαμορφώνονται αναλόγως για το διάστημα από 1.1.2023 και εφεξής, ως εξής: ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Οι κωδικοί ειδικότητας και οι κωδικοί πακέτων κάλυψης (ΚΠΚ) παραμένουν οι ίδιοι.

Για πληροφορίες σε ότι αφορά το παραπάνω θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2107264369, 2107264340, 2107264370, 2107264378 και 2107264318.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Πηγή