Της Λέττας Καλαμαρά
[email protected]

Τις προτάσεις τους μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για βελτιώσεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του κάθε καζίνο, καλούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου οι ιδιοκτήτες των 10 καζίνο που λειτουργούν στη χώρα μας, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά των καζίνο και των προβληματικών επιχειρήσεων του χώρου. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης επιχειρήσεων καζίνο, των καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων (Integrated Resort Casino).

Το μοντέλο αυτό συνδυάζει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, υπηρεσίες ψυχαγωγίας (συμπεριλαμβανομένων και των παιγνίων) και πολιτισμού, εμπορικά καταστήματα και πολυτελή ξενοδοχεία, στοιχεία τα οποία καθίστανται ελκυστικά για επισκέπτες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Με βάση την Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το 2021 ο συνολικός κύκλος εργασιών (TGR) της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα ανήλθε σε 22,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 35,44% σε σύγκριση με το 2020. Αντίστοιχα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) ανήλθαν σε 1,85 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,53% έναντι του 2020. Τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν μερίδιο 77,55% του συνολικού ΤGR, ενώ αυτά που διεξάγονται επίγεια (land based) καταλαμβάνουν μερίδιο 22,45%. Σε όρους GGR, τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν συνολικά μερίδιο 38,73%, ενώ εκείνα που διεξάγονται επίγεια (land based) 61,27%.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 10 επιχειρήσεις καζίνο. Το 2021, από τα παίγνια που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο προήλθε το 3,87% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) του συνόλου των παιγνίων, σημειώνοντας αύξηση 34,34% σε σχέση με το 2020 και το 5,79% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR), που αντιστοιχεί σε αύξηση 26,14% σε σχέση με το 2020.

Με βάση τα στοιχεία του 2021, ο κύκλος εργασιών των καζίνο (TGR) ανήλθε στα 869,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 74,01% προήλθε από τα slot machines, ενώ ο κύκλος εργασιών που προήλθε από τα επιτραπέζια παίγνια (tables) ανήλθε σε ποσοστό 25,99%.

Αντίστοιχα, τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) από τα slot machines ανήλθαν στο 64,73% του συνολικού GGR των επιχειρήσεων αυτών, ενώ αυτά που προήλθαν από τα επιτραπέζια παίγνια (tables) σε ποσοστό 35,27%.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, η αμερικανική ρουλέτα (American Roulette) παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης μεταξύ των επιτραπέζιων παιγνίων που διεξάγονται στα ελληνικά καζίνο, αφού συγκεντρώνει διαχρονικά τα περισσότερα έσοδα σε όρους TGR και GGR, τάση η οποία συνεχίζεται και το 2021.

Πηγή