Ξεκινάει σήμερα η εκπαίδευση 1.200 ιδιωτών – 800 δικηγόροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί – από τον e-ΕΦΚΑ από σήμερα 23 Αυγούστου, προκειμένου να συμβάλλουν  στην γρηγορότερη απονομή των συντάξεων που εκκρεμούν.

Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 3.600, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί η συμμετοχή στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν μόνο 180 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Σύντομα θα ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος.

Η εκπαίδευση, που θα έχει διάρκεια ένα μήνα θα γίνει μέσω διαδραστικής πλατφόρμας, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου οπότε και οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών.

 Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν -αν θέλουν- από τον Οκτώβριο κιόλας να απευθυνθούν σε αυτούς τους πιστοποιημένους ιδιώτες ώστε να αναλάβουν την έκδοση της σύνταξής τους είτε κύριας είτε επικουρικής.
Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Κάθε ασφαλισμένος, που υποβάλλει τώρα αίτηση συνταξιοδότησης ή είναι εν αναμονή συνταξιούχος μπορεί να αναθέσει την έκδοση της σύνταξής του από τον Οκτώβριο σε ιδιώτη δικηγόρο ή λογιστή, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στον e-ΕΦΚΑ, όπως , όπως αναφέρει το ertnews

Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει έναν πιστοποιημένο επαγγελματία από το Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, αφού εισέλθει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι αμοιβές

Ο ΕΦΚΑ όρισε την αμοιβή των επαγγελματιών από 30 έως 80 ευρώ (την οποία πληρώνει εξ ολοκλήρου ο φορέας χωρίς να χρεώνεται ο ασφαλισμένος) ανάλογα με τις βεβαιώσεις που εκδίδουν (π.χ. προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αναγνώριση πλασματικών ετών).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αμοιβή του επαγγελματία για τις βασικές πράξεις που θα απαιτηθούν για την επεξεργασία ενός συνταξιοδοτικού φακέλου θα ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά ασφαλισμένο.

Όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, το πρώτο που πρέπει να ζητήσει ο ασφαλισμένος από τον επαγγελματία είναι βεβαίωση χρόνου ασφάλισηςμια εργασία που πρέπει να προηγηθεί γιατί είναι χρονοβόρα, ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Η εν λόγω βεβαίωση κοστίζει στον ΕΦΚΑ  40 ευρώ όταν αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ) και  80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

Επίσης απαραίτητη είναι η βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία (30 ευρώ).

Σε περίπτωση οφειλών πρέπει να ζητήσει από τον επαγγελματία να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών (30 ευρώ).

Μία ακόμα εργασία που μπορεί να αναλάβει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας είναι να εκδώσει βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης (30 ευρώ).

Ως τελευταίο βήμα της επεξεργασίας του φακέλου του, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει από τον ιδιώτη να καταρτίσει σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης.

Όπως προβλέπει ο νόμος, αν ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν προβάλλει ένσταση εντός ενός μηνός, εκδίδεται η οριστική σύνταξη του ασφαλισμένου.

Η αμοιβή του ιδιώτη για το σχέδιο σύνταξης είναι  60 ευρώ. Αν η σύνταξη είναι διαδοχική στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

Πηγή