ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών για τις συγκεντρώσεις κινδύνων και τις εντός ομίλου συναλλαγές Πηγή