Ασφαλιστικές δικλίδες για την αποτελεσματική λειτουργία της θεσπίζει η ΕΛΤΕ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συγκροτήθηκε…

ΕΛΤΕ: Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο την ελεγκτική, τη λογιστική και τη φορολογίαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή