Ημερομηνία 28.02.2023

Με την παρούσα ενημερώνω, αφού κανένα Δελτίο Τύπου δεν έχει αναρτηθεί από την ΕΦΕΕΑ έως σήμερα, ότι από τις 05.12.2022 κατατέθηκε εντός της συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου η παραίτηση μου ως Ταμίας της ΕΦΕΕΑ.

Δεν παραδόθηκε Ταμείο από μέρους μου αφού ουδέποτε παρελήφθη λόγω εσφαλμένων τακτικών ως προς τις έγκυρες διαδικασίες παραλαβής.

Επιπρόσθετα ζήτησα και την διαγραφή μου ως μέλος της ΕΦΕΕΑ αφού οι πρακτικές, οι διαδικασίες και οι αντιλήψεις έχουν παραμείνει σε τακτικές του 1980. Έχει μπερδευτεί η έννοια του συνδικαλισμού, της πολιτικής, και της στήριξης του συναδέλφου λογιστή.

Προς μια απλή τοποθέτηση επί των θεμάτων πρώτα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε με ορισμούς για να αντιληφθούμε τον σκοπό. Έτσι Συνδικαλισμός ορίζεται ως μια συλλογική δραστηριότητα ανθρώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελμα και δραστηριοποιούνται με στόχους την προάσπιση των κοινών τους συμφερόντων και την προβολή των διεκδικήσεών τους. Μορφές συνδικαλισμού είναι η ίδρυση επαγγελματικών ενώσεων (σωματείων, συνδικάτων), η συλλογική προβολή και διεκδίκηση αιτημάτων, η απεργία κτλ.

Πολιτική σημαίνει το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, μέσω των οποίων, ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να πετύχουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος, τους σκοπούς που επιδιώκουν σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. Ο όρος εφαρμόζεται τόσο σε κοινωνικές ομάδες ανθρώπων (κόμματα, οργανώσεις, συνδικάτα, συνελεύσεις κατοίκων κλπ), όσο και σε κυβερνήσεις κρατών για τον τρόπο διακυβέρνησης και χειρισμού των διαφόρων υποθέσεων. Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη που πηγάζει από αυτή.

Μεταξύ λοιπόν των δύο κοινό είναι ότι και τα δύο αποτελούνται από ομάδες ανθρώπων οργανωμένες με σκοπό την προαγωγή των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για την καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων σε μια οργανωμένη κοινωνία.

Η διαφορά τους είναι ότι η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία, με την της δικαστικής, εκτελεστικής, και νομοθετικής αρχής όπως διακρίνονται από το σύνταγμα της Ελλάδας. Όταν λοιπόν νομοθετούνται νόμοι που είτε δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες, είτε αδικούν μεγάλη ομάδα ανθρώπων, είτε καταπατούνται δικαιώματα, είτε δεν προβλέπονται διαδικασίες κ.λπ., τότε αναλαμβάνει η οργάνωση ομάδων ανθρώπων που συσπειρωμένες λειτουργούν σε συνεργασία με στόχο την εξομάλυνση η την διεκδίκηση δικαιωμάτων συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, ακόμη και εάν προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές θέσεις. Αυτή η ένωση εν σχέση με τη στήριξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών, που εκπροσωπούν οι ομάδες τα σωματεία και οι σύλλογοι ονομάζεται Συνδικαλισμός.

Στις αποφάσεις της η ΕΦΕΕΑ έχει μπερδευτεί η πολιτική ανά κόμμα με τον συνδικαλισμό για την στήριξη του επαγγελματία συναδέλφου που είναι ο ιδρυτικός σκοπός της ΕΦΕΕΑ. Έτσι τα μέλη του ΔΣ και μάλιστα τα παλαιότερα αντί να αποφασίζουν με κοινό παρανομαστή τον επαγγελματία συνάδελφο, αμερόληπτα, τουναντίον αποφασίζουν σύμφωνα με την καθοδήγηση και τις αποφάσεις της παράταξής τους, και γι’ αυτό δεν υπάρχουν και οι ανάλογες επιτυχίες και η στήριξη του επαγγελματία συναδέλφου.

Στόχος λοιπόν είναι η στήριξη του επαγγελματία σε κοινά προβλήματα που έτσι κι αλλιώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα ασχέτως της πολιτικής θέσης ή πεποίθησης του καθενός μας. Αυτά λοιπόν που νομοθετεί η εξουσία, που έχει την πολιτική κατεύθυνση, και δημιουργεί ελλείψεις ή αδικίες έρχεται η συνδικαλιστική ομάδα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του επαγγελματία συναδέλφου. Αυτή λοιπόν είναι και η βασική έλλειψη της ΕΦΕΕΑ ότι δηλαδή χρησιμοποιούν τις συνδικαλιστικές τακτικές και πολιτικές του 1980 που σε καμία περίπτωση δεν γεφυρώνουν τα δεδομένα και τις ανάγκες του σήμερα…ας ελπίσουμε λοιπόν σε ένα καλύτερο και σύγχρονο σήμερα για ένα παραγωγικό και επιτυχημένο αύριο του κλάδου!!!

Ευχαριστώ όλους εσάς για την τιμή που μου κάνατε και με ψηφίσατε και σε κάθε περίπτωση είμαι δίπλα στον κάθε συνάδελφο και άνθρωπο που χρειάζεται στήριξη και βοήθεια.

Ειρήνη Τσεσμελή
Πρώην Ταμίας ΕΦΕΕΑ

Πηγή