«Στην αγορά του Καναδά υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών», όπως σημειώνεται στον «Οδηγό Επιχειρείν στον Καναδά» που συνέταξε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Οττάβα.

Οι τομείς με τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι τομείς τροφίμων και πράσινης ενέργειας καθώς και τεχνολογίας. ‘Αλλοι κλάδοι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα ελληνικά προϊόντα, όπως αναφέρεται στον οδηγό που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών για τις εξαγωγές, είναι τα καλλυντικά – παραφαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και ο κλάδος των δομικών υλικών, ο οποίος παρουσιάζει ενδιαφέρον κυρίως για τους Έλληνες εξαγωγείς μαρμάρου και αλουμινίου.

Ιδιαίτερα για τα τρόφιμα σημειώνεται ότι, χάρη στην προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας CETA, έχει διευκολυνθεί το εμπόριο και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην καναδική αγορά. Επιβοηθητική θα ήταν η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στον κλάδο τροφίμων. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας, η οποία έχει λειτουργήσει ανασταλτικά στη διοργάνωση επιχειρηματικών δράσεων.

Για την πράσινη ενέργεια και τεχνολογία αναφέρεται ότι «άξιος προσοχής είναι ο κλάδος της πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας, για τον οποίο επιδεικνύεται ενδιαφέρον καναδικών επενδύσεων στη χώρα μας. Έχει πάντως καταγραφεί έντονο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς για προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο ΑΠΕ («Webinar Investment Opportunities in the RES Sector in Greece» Ιούνιος 2020)»

Ο τoμέας της τεχνολογίας, όπως σημειώνεται, ευνοήθηκε σημαντικά από την πανδημία και παράλληλα από την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του Καναδά που ευνοεί τη μεγάλη ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και νέων επιχειρηματικών ιδεών. Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου θα μπορούσαν, μέσω κατάλληλης δικτύωσης με καναδικές εταιρείες, να εξασφαλίσουν συνεργασίες και χρηματοδότηση.

Δράσεις για επενδύσεις και επιχειρηματική συνεργασία

Οι προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας που προτείνονται είναι:

– Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις που αφορούν στον κλάδο τροφίμων, οίνων και ποτών προς περισυλλογή στοιχείων για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

– Συμμετοχή του γραφείου ΟΕΥ σε ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα από επιμελητήρια, συνδέσμους εξαγωγέων και λοιπούς φορείς, με θέμα τις ελληνο-καναδικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις.

– Διοργάνωση Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, σε περίπτωση πραγματοποιήσεως εμπορικής αποστολής από την Ελλάδα. Το γραφείο ΟΕΥ προτίθεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να στεφθεί με επιτυχία ενδεχόμενη επιχειρηματική αποστολή, υπό την αιγίδα του ηπουργείου Εξωτερικών ή άλλων φορέων.

Πηγή